جدید ترین های حدیث اشک

شعر مدح حضرت زهرا (س)

زهرا اگر نبود پیمبر نداشتیم

در سینه ها ولایت حیدر نداشتیم

زهرا اگر نبود بهشتی نمی شدیم

چشمی که برشفاعت محشر نداشتیم

ادامه »

شعر مناجات با امام زمان عج

تا خانه ام از عطرِ دلْ انگیز تو خالی ست

گُلهایِ تَـنِ باغچـه ، مثل گُلِ قالی ست

پژمردگی چهره ی گُل را عجبی نیست

وقتی که قد سرو در این باغ ، هلالی ست

ادامه »